Rate this page

Add a Title here

Gạch Xây

Gạch Hourdis

Mã số: G11 Kích thước: 400x250x150 (mm) Trọng lượng : Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 10 viên Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Gạch Xây

Gạch Đinh 18

Mã số: G04 Kích thước: 180x80x40 (mm) Trọng lượng : 1.05 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 120 viên Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Gạch Xây

Gạch Đinh 19

Mã số: G03 Kích thước: 190 x 90 x 45 (mm) Trọng lượng : 1,35 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 100 viên Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Gạch Xây

Gạch 4 Lỗ 18

Mã số: G02 Kích thước: 180x80x80 (mm) Trọng lượng : 1,2 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 60 viên Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Gạch Xây

Gạch 4 Lỗ 19

Mã số: G01 Kích thước: 190 x 90 x 90 (mm) Trọng lượng : 1,35 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 50 viên Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Mã số: L06 Kích thước: 200x200x20 (mm) Trọng lượng : 1,5 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 25 viên Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Mã số: L12 Kích thước: 200x200x20 (mm) Trọng lượng : 1,5 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 25 viên Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Mã số: L14 Kích thước: 200x200x20 (mm) Trọng lượng : 1,5 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 25 viên Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Featured

Instagram has returned invalid data.