Rate this page

Flip book element

Gạch Hourdis

Mã số: G11
Kích thước: 400x250x150 (mm)
Trọng lượng :
Xuất xứ : Việt Nam
Số viên /m2 : 10 viên
Giá bán : Call

HOTLINE ĐẶT HÀNG:
0979 052 599
0909 042 483

Danh mục: Từ khóa:
Đọc tiếp

Gạch Đinh 18

Mã số: G04
Kích thước: 180x80x40 (mm)
Trọng lượng : 1.05 kg/viên
Xuất xứ : Việt Nam
Số viên /m2 : 120 viên
Giá bán : Call

HOTLINE ĐẶT HÀNG:
0979 052 599
0909 042 483

Danh mục: Từ khóa:
Đọc tiếp

Gạch Đinh 19

Mã số: G03
Kích thước: 190 x 90 x 45 (mm)
Trọng lượng : 1,35 kg/viên
Xuất xứ : Việt Nam
Số viên /m2 : 100 viên
Giá bán : Call

HOTLINE ĐẶT HÀNG:
0979 052 599
0909 042 483

Danh mục: Từ khóa:
Đọc tiếp

Gạch 4 Lỗ 18

Mã số: G02
Kích thước: 180x80x80 (mm)
Trọng lượng : 1,2 kg/viên
Xuất xứ : Việt Nam
Số viên /m2 : 60 viên
Giá bán : Call

HOTLINE ĐẶT HÀNG:
0979 052 599
0909 042 483

Danh mục: Từ khóa:
Đọc tiếp

Gạch 4 Lỗ 19

Mã số: G01
Kích thước: 190 x 90 x 90 (mm)
Trọng lượng : 1,35 kg/viên
Xuất xứ : Việt Nam
Số viên /m2 : 50 viên
Giá bán : Call

HOTLINE ĐẶT HÀNG:
0979 052 599
0909 042 483

Danh mục: Từ khóa:
Đọc tiếp

Gạch Tàu 20 Lá Dứa

Mã số: L06
Kích thước: 200x200x20 (mm)
Trọng lượng : 1,5 kg/viên
Xuất xứ : Việt Nam
Số viên /m2 : 25 viên
Giá bán : Call

HOTLINE ĐẶT HÀNG:
0979 052 599
0909 042 483

Danh mục: Từ khóa:
Đọc tiếp

Gạch Tàu 20 Trơn

Mã số: L12
Kích thước: 200x200x20 (mm)
Trọng lượng : 1,5 kg/viên
Xuất xứ : Việt Nam
Số viên /m2 : 25 viên
Giá bán : Call

HOTLINE ĐẶT HÀNG:
0979 052 599
0909 042 483

Danh mục: Từ khóa:
Đọc tiếp

Gạch Tàu Lục Giác

Mã số: L14
Kích thước: 200x200x20 (mm)
Trọng lượng : 1,5 kg/viên
Xuất xứ : Việt Nam
Số viên /m2 : 25 viên
Giá bán : Call

HOTLINE ĐẶT HÀNG:
0979 052 599
0909 042 483

Danh mục: Từ khóa:
Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.