Rate this page

Simple Sale Slider

Featured Products Slider

Best Selling Products

Gạch Trang Trí, Gạch Thông Gió

Gạch Cẩn Mỏng

Mã số: T11 Kích thước: 200x50x11 (mm) Trọng lượng : 0,2 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 100 viên Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Ngói Lợp

Ngói Chạc 4

Mã số: N03.04 Kích thước: 434x434x15 (mm) Trọng lượng : 5,4 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Gạch Trang Trí, Gạch Thông Gió

Gạch Bánh Ú Cắt Góc

Mã số: T09.1 Kích thước: 200x200x60 (mm) Trọng lượng : 2 kg/viên Xuất xứ : VIỆT NAM Số viên /m2 : 25 Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Ngói Tráng Men Engobe

Ngói Mũi Hài 120 Engobe Đỏ

Mã số: N09.1-BM.613 Kích thước: 140x140x10 (mm) Trọng lượng : 0,35 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 120 viên/m2 Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Gạch Xây

Gạch 4 Lỗ 18

Mã số: G02 Kích thước: 180x80x80 (mm) Trọng lượng : 1,2 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 60 viên Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Gạch Trang Trí, Gạch Thông Gió

Gạch Thần Tài

Mã số: T31 Kích thước: 200x200x60 (mm) Trọng lượng : 2,7 kg/viên Số viên /m2 : 25 Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Ngói Lợp

Ngói Mũi Hài 50

Mã số: N09.3 Kích thước: 270x200x16 (mm) Trọng lượng : 1,6 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 40-50 viên Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Ngói Tráng Men Engobe

Ngói Vảy Cá Engobe Xanh Coban

Mã số: N07-FR126 Kích thước: 265x160x12,5 (mm) Trọng lượng : 1,1 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 65 Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Lookbook style

Lookbook style 2

Grid Style

Masonery Style

Gạch Xây

Gạch Hourdis

Mã số: G11 Kích thước: 400x250x150 (mm) Trọng lượng : Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 10 viên Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Gạch Xây

Gạch Đinh 18

Mã số: G04 Kích thước: 180x80x40 (mm) Trọng lượng : 1.05 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 120 viên Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Gạch Xây

Gạch Đinh 19

Mã số: G03 Kích thước: 190 x 90 x 45 (mm) Trọng lượng : 1,35 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 100 viên Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Gạch Xây

Gạch 4 Lỗ 18

Mã số: G02 Kích thước: 180x80x80 (mm) Trọng lượng : 1,2 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 60 viên Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Gạch Xây

Gạch 4 Lỗ 19

Mã số: G01 Kích thước: 190 x 90 x 90 (mm) Trọng lượng : 1,35 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 50 viên Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Mã số: L06 Kích thước: 200x200x20 (mm) Trọng lượng : 1,5 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 25 viên Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Mã số: L12 Kích thước: 200x200x20 (mm) Trọng lượng : 1,5 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 25 viên Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Mã số: L14 Kích thước: 200x200x20 (mm) Trọng lượng : 1,5 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 25 viên Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Mix and match styles

Gạch Xây

Gạch Hourdis

Mã số: G11 Kích thước: 400x250x150 (mm) Trọng lượng : Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 10 viên Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Gạch Xây

Gạch Đinh 18

Mã số: G04 Kích thước: 180x80x40 (mm) Trọng lượng : 1.05 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 120 viên Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Gạch Xây

Gạch Đinh 19

Mã số: G03 Kích thước: 190 x 90 x 45 (mm) Trọng lượng : 1,35 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 100 viên Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Gạch Xây

Gạch 4 Lỗ 18

Mã số: G02 Kích thước: 180x80x80 (mm) Trọng lượng : 1,2 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 60 viên Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Gạch Xây

Gạch 4 Lỗ 19

Mã số: G01 Kích thước: 190 x 90 x 90 (mm) Trọng lượng : 1,35 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 50 viên Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Mã số: L06 Kích thước: 200x200x20 (mm) Trọng lượng : 1,5 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 25 viên Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Mã số: L12 Kích thước: 200x200x20 (mm) Trọng lượng : 1,5 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 25 viên Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Mã số: L14 Kích thước: 200x200x20 (mm) Trọng lượng : 1,5 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 25 viên Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483