Gạch Trang Trí, Gạch Thông Gió

Gạch Bánh Ú

Mã số: T09 Kích thước: 200x200x60 (mm) Trọng lượng : 2,6 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 25 viên Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Gạch Trang Trí, Gạch Thông Gió

Gạch Bánh Ú Cắt Góc

Mã số: T09.1 Kích thước: 200x200x60 (mm) Trọng lượng : 2 kg/viên Xuất xứ : VIỆT NAM Số viên /m2 : 25 Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Gạch Trang Trí, Gạch Thông Gió

Gạch Bông Vuông 18

Mã số: T34 Kích thước: 180x180x60 (mm) Trọng lượng : 1,5 kg/viên Xuất xứ : VIỆT NAM Số viên /m2 : 31 Giá bán : Call

Gạch Trang Trí, Gạch Thông Gió

Gạch Bông Vuông 20

Mã số: T08 Kích thước: 200x200x60 (mm) Trọng lượng : 2,1 kg/viên Xuất xứ : VIỆT NAM Số viên /m2 : 25 Giá bán : Call

Gạch Trang Trí, Gạch Thông Gió

Gạch Cẩn Dày

Mã số: T10 Kích thước: 200x50x19 (mm) Trọng lượng : 0,3 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 100 viên Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Gạch Trang Trí, Gạch Thông Gió

Gạch Cẩn Mỏng

Mã số: T11 Kích thước: 200x50x11 (mm) Trọng lượng : 0,2 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 100 viên Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Gạch Trang Trí, Gạch Thông Gió

Gạch Cánh Bướm

Mã số: T03 Kích thước: 250x140x60 (mm) Trọng lượng : 3,5 kg/viên , 1,5 kg/viên Xuất xứ : VIỆT NAM Số viên /m2 : 29 Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Gạch Trang Trí, Gạch Thông Gió

Gạch Cánh Quạt

Mã số: T06 Kích thước: 200x200x60 (mm) Trọng lượng : 2,2 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 25 Giá bán : Call

Gạch Trang Trí, Gạch Thông Gió

Gạch Chữ Thập

Mã số: T15 Kích thước: 200x200x60 (mm) Trọng lượng : 2,2 kg/viên Số viên /m2 : 25 Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Gạch Trang Trí, Gạch Thông Gió

Gạch Chữ Vạn

Mã số: T14 Kích thước: 200x200x60 (mm) Trọng lượng : 2 kg/viên Số viên /m2 : 25 Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Gạch Trang Trí, Gạch Thông Gió

Gạch Đồng Tiền

Mã số: T02 Kích thước: 200x200x60 (mm) Trọng lượng : 2,3 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 25 viên Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Gạch Trang Trí, Gạch Thông Gió

Gạch Elip

Mã số: T32 Kích thước: 200x200x60 (mm) Trọng lượng : 2,2 kg/viên Xuất xứ : VIỆT NAM Số viên /m2 : 25 Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Gạch Trang Trí, Gạch Thông Gió

Gạch Hạ Uy Di

Mã số: T01 Kích thước: 200x200x60 (mm) Trọng lượng : 2,2 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 25 viên Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Gạch Trang Trí, Gạch Thông Gió

Gạch Hoa Chanh

Mã số: T33 Kích thước: 200x200x60 (mm) Trọng lượng : 2,4 kg/viên Xuất xứ : VIỆT NAM Số viên /m2 : 25 Giá bán : Call

Gạch Trang Trí, Gạch Thông Gió

Gạch Hoa Mai

Mã số: T04 Kích thước: 200x200x60 (mm) Trọng lượng : 2,3 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 25 viên Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Gạch Trang Trí, Gạch Thông Gió

Gạch Hoa Phượng

Mã số: T05 Kích thước: 200x200x60 (mm) Trọng lượng : 2,3 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 25 viên Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Gạch Trang Trí, Gạch Thông Gió

Gạch Lục Kiết

Mã số: T35 Kích thước: 200x200x60 (mm) Trọng lượng : 2,2 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 25 Giá bán : Call

Gạch Trang Trí, Gạch Thông Gió

Gạch QH

Mã số: T22 Kích thước: 200x200x60 (mm) Trọng lượng : 2,2 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 25 Giá bán : Call

Gạch Trang Trí, Gạch Thông Gió

Gạch Tám Góc

Mã số: T07 Kích thước: 170x170x60 (mm) Trọng lượng : 1 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 35 Giá bán : Call

Gạch Trang Trí, Gạch Thông Gió

Gạch Thần Tài

Mã số: T31 Kích thước: 200x200x60 (mm) Trọng lượng : 2,7 kg/viên Số viên /m2 : 25 Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Gạch Trang Trí, Gạch Thông Gió

Gạch Tứ Diệp

Mã số: T21 Kích thước: 200x200x60 (mm) Trọng lượng : 2,3 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 25 viên Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Gạch Trang Trí, Gạch Thông Gió

Gạch W

Mã số: T36 Kích thước: 300x200x100 (mm) Trọng lượng : 3,8 kg/viên Xuất xứ : VIỆT NAM Số viên /m2 : 17 Giá bán : Call

0979.052.599
GỌI NGAY