Ngói Đồng Nai

Bộ Viền Âm Dương

Mã số: N041-N051 Kích thước: Trọng lượng : Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 5 bộ/m dài Giá bán : Call 0785 783 939

 

Ngói Đồng Nai

Ngói 10 Đồng Nai

HOTLINE ĐẶT HÀNG:

0785 783 939

Ngói Đồng Nai

Ngói 10 Engobe Đen

HOTLINE ĐẶT HÀNG:

0785 783 939

Ngói Đồng Nai

Ngói 10 Engobe Đỏ

HOTLINE ĐẶT HÀNG:

0785 783 939

Ngói Đồng Nai

Ngói 10 Engobe Ghi

HOTLINE ĐẶT HÀNG:

0785 783 939

Ngói Đồng Nai

Ngói 20 Đồng Nai

Mã số: N02 Kích thước: 360x230x12 (mm) Trọng lượng : 2,6 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 20 viên Giá bán : Call 0785 783 939

 

Ngói Đồng Nai

Ngói 20 Engobe Đỏ

Mã số: N02-E613-1M Kích thước: 360x230x12 (mm) Trọng lượng : 2,6 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 20 viên Giá bán : Call 0785 783 939

 

Ngói Đồng Nai

Ngói 22 Đồng Nai

HOTLINE ĐẶT HÀNG:

0785 783 939

Ngói đất nung ĐỒNG NAI – 22 viên/m2 Sản xuất từ nguyên liệu Đất sét, quy trình nung đảo lửa, nhiệt độ cao Màu sắc đỏ gạch (cam nhạt), sáng màu Bề mặt men ninh kết tự nhiên, chống thấm, chống rêu mốc Kích thước: 335 x 214 x 11 (mm) Khoảng cách Mè –[>>Click Xem Ngay]

Ngói Đồng Nai

Ngói Âm Dương

Mã số: N05 Kích thước: 200x220x11 (mm) Trọng lượng : 1 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 32-45 viên Giá bán : Call 0785 783 939

 

Ngói Đồng Nai

Ngói Chạc 3 Đồng Nai

HOTLINE ĐẶT HÀNG:

0785 783 939

Ngói Đồng Nai

Ngói Chạc 4

HOTLINE ĐẶT HÀNG:

0785 783 939

Ngói Đồng Nai

Ngói Chữ Thọ

Mã số: N13 Kích thước: 190x150x12 (mm) Trọng lượng : 0,7 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 35 viên Giá bán : Call 0785 783 939

 

Ngói Đồng Nai

Ngói Đầu Hồi

Mã số: N03.5 Kích thước: 175x225x14 (mm) Trọng lượng : 2,1 kg/viên Giá bán : Call 0785 783 939

 

Ngói Đồng Nai

Ngói hài 65 đồng nai

Mã số: N09.2
Kích thước: 265x160x12,5 (mm)
Trọng lượng : 1,1 kg/viên
Xuất xứ : Việt Nam
Số viên /m2 : 55-65 viên

Mã số: N09. 1
Kích thước: 140x140x10 (mm)
Trọng lượng : 0,35 kg/viên
Giá bán : Call 0785 783 939
 

Ngói Đồng Nai

Ngói Liệt Đồng Nai

Mã số: N12 Kích thước: 180X140X8 (mm) Trọng lượng : 0,4 kg/viên Giá bán : Call

Mã số: N09.1-GT499 Kích thước: 140x140x10 (mm) Trọng lượng : 0,35 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 120 viên/m2 Giá bán : Call 0785 783 939

 

Mã số: N09.1-BM.613 Kích thước: 140x140x10 (mm) Trọng lượng : 0,35 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 120 viên/m2 Giá bán : Call 0785 783 939

 

Mã số: N09.1-GT.501 Kích thước: 140x140x10 (mm) Trọng lượng : 0,35 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 120 viên/m2 Giá bán : Call 0785 783 939

 

Ngói Đồng Nai

Ngói Mũi Hài 50

Mã số: N09.3 Kích thước: 270x200x16 (mm) Trọng lượng : 1,6 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 40-50 viên Giá bán : Call 0785 783 939

 

Mã số: N09.3
Kích thước: 270x200x16 (mm)
Trọng lượng : 1,6 kg/viên
Xuất xứ : Việt Nam
Số viên /m2 : 40-50 viên
Giá bán : Call 0785 783 939
 

Ngói Đồng Nai

Ngói Mũi Hài 65

Mã số: N09.2 Kích thước: 265x160x12,5 (mm) Trọng lượng : 1,1 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 55-65 viên Giá bán : Call 0785 783 939

 

Ngói Đồng Nai

Ngói Nóc

Mã số: N03 Kích thước: 386x236/193x15 (mm) Trọng lượng : 2,5 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 3 viên/m dài Giá bán : Call 0785 783 939

 

Ngói Đồng Nai

Ngói Nóc 2 Đầu

Mã số: N03.02 Kích thước: 380x193x15 (mm) Trọng lượng : 2,5 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Giá bán : Call 0785 783 939

 

Ngói Đồng Nai

Ngói Nóc Cuối

Mã số: N03.03 Kích thước: 385x193x15 (mm) Trọng lượng : 2,5 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Giá bán : Call 0785 783 939

Mã số: N11 Kích thước: 200x117/99x11 (mm) Trọng lượng : 0,6 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 5 viên/m dài Giá bán : Call

Ngói Đồng Nai

Ngói Tiểu Đồng Nai

Mã số: N04 Kích thước: 180x90/63x8 (mm) Trọng lượng : 0,4 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 32-36 viên Giá bán : Call 0785 783 939

 

Ngói Đồng Nai

Ngói Vảy Cá

Mã số: N07 Kích thước: 265x160x12,5 (mm) Trọng lượng : 1,1 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 55-65 viên Giá bán : Call 0785 783 939

 

Ngói Đồng Nai

Ngói vảy cá đồng nai

Mã số: N07
Kích thước: 265x160x12,5 (mm)
Trọng lượng : 1,1 kg/viên
Xuất xứ : Việt Nam
Số viên /m2 : 55-65 viên
Liên hệ: 0785 783 939

Ngói Đồng Nai

Ngói Vảy Cá Engobe Đen

Mã số: N07-GT.499 Kích thước: 265x160x12,5 (mm) Trọng lượng : 1,1 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 65 viên/m2 Giá bán : Call 0785 783 939

 

Ngói Đồng Nai

Ngói Vảy Cá Engobe Đỏ

Mã số: N07-BM.613 Kích thước: 265x160x12,5 (mm) Trọng lượng : 1,1 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 65 viên/m2 Giá bán : Call 0785 783 939

 

Ngói Đồng Nai

Ngói Vảy Cá Engobe Ghi

Mã số: N07-GT501 Kích thước: 265x160x12,5 (mm) Trọng lượng : 1,1 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 65 viên/m2 Giá bán : Call 0785 783 939

 

HOTLINE ĐẶT HÀNG:

0785 783 939

Ngói Đồng Nai

Ngói Vảy Cá Vuông

Mã số: N07.1 Kích thước: 265x160x12,5 (mm) Trọng lượng : 1,1 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 55-65 viên Giá bán : Call 0785 783 939

 

0979.052.599
GỌI NGAY