Ngói Lợp

Ngói 10

Mã số: N10.2 Kích thước: 435x324x12.5 (mm) Trọng lượng : 4 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 10 viên Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Ngói Lợp

Ngói 20

Mã số: N02 Kích thước: 360x230x12 (mm) Trọng lượng : 2,6 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 20 viên Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Ngói Lợp

Ngói 22

Mã số: N01 Kích thước: 335x214x11 (mm) Trọng lượng : 2 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 22 viên Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Ngói Lợp

Ngói Âm Dương

Mã số: N05 Kích thước: 200x220x11 (mm) Trọng lượng : 1 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 32-45 viên Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Ngói Lợp

Ngói Chạc 3

Mã số: N03.01 Kích thước: 308x381x15 (mm) Trọng lượng : 3,8 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Ngói Lợp

Ngói Chạc 4

Mã số: N03.04 Kích thước: 434x434x15 (mm) Trọng lượng : 5,4 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Ngói Lợp

Ngói Chữ Thọ

Mã số: N13 Kích thước: 190x150x12 (mm) Trọng lượng : 0,7 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 35 viên Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Ngói Lợp

Ngói Đầu Hồi

Mã số: N03.5 Kích thước: 175x225x14 (mm) Trọng lượng : 2,1 kg/viên Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Ngói Lợp

Ngói Liệt

Mã số: N12 Kích thước: 180X140X8 (mm) Trọng lượng : 0,4 kg/viên Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Ngói Lợp

Ngói Mũi Hài 120

Mã số: N09. 1 Kích thước: 140x140x10 (mm) Trọng lượng : 0,35 kg/viên Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Ngói Lợp

Ngói Mũi Hài 50

Mã số: N09.3 Kích thước: 270x200x16 (mm) Trọng lượng : 1,6 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 40-50 viên Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Ngói Lợp

Ngói Mũi Hài 65

Mã số: N09.2 Kích thước: 265x160x12,5 (mm) Trọng lượng : 1,1 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 55-65 viên Giá bán : Call

Ngói Lợp

Ngói Nóc

Mã số: N03 Kích thước: 386x236/193x15 (mm) Trọng lượng : 2,5 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 3 viên/m dài Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Ngói Lợp

Ngói Nóc 2 Đầu

Mã số: N03.02 Kích thước: 380x193x15 (mm) Trọng lượng : 2,5 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Ngói Lợp

Ngói Nóc Cuối

Mã số: N03.03 Kích thước: 385x193x15 (mm) Trọng lượng : 2,5 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Ngói Lợp

Ngói Nóc Tiểu

Mã số: N11 Kích thước: 200x117/99x11 (mm) Trọng lượng : 0,6 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 5 viên/m dài Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Ngói Lợp

Ngói Tiểu

Mã số: N04 Kích thước: 180x90/63x8 (mm) Trọng lượng : 0,4 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 32-36 viên Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Ngói Lợp

Ngói Vảy Cá

Mã số: N07 Kích thước: 265x160x12,5 (mm) Trọng lượng : 1,1 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 55-65 viên Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Mã số: N07.1 Kích thước: 265x160x12,5 (mm) Trọng lượng : 1,1 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 55-65 viên Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Mã số: N041-N051 Kích thước: Trọng lượng : Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 5 bộ/m dài Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

0979.052.599
GỌI NGAY