Ngói Mũi Hài Tráng Men Bát Tràng

Hài nhỏ men ghi khô

Kích thước: 140x140mm Trọng lượng: 0.4kg Số lượng: 80 -110 viên/m² Liên hệ : 0785 783 939

Ngói Mũi Hài Tráng Men Bát Tràng

Hài nhỏ men vàng cung đình

Kích thước: 140x140mm Trọng lượng: 0.4kg Số lượng: 80 -110 viên/m² Liên hệ : 0785 783 939

Ngói Mũi Hài Tráng Men Bát Tràng

Mũi Hài Nhỏ Men Xanh Đồng

Kích thước: 140x140mm Trọng lượng: 0.4kg Số lượng: 80 -110 viên/m² Liên hệ : 0785 783 939

Ngói Mũi Hài Tráng Men Bát Tràng

Mũi hài nhỏ tráng men đỏ đô

Kích thước: 140x140mm Trọng lượng: 0.4kg Số lượng: 80 -110 viên/m² Liên hệ : 0785 783 939

Ngói Mũi Hài Tráng Men Bát Tràng

Mũi hài nhỏ tráng men xanh cô ban

Kích thước: 140x140mm Trọng lượng: 0.4kg Số lượng: 80 -110 viên/m² Liên hệ : 0785 783 939

Ngói Mũi Hài Tráng Men Bát Tràng

Ngói Mũi Hài Nhỏ Men Socola

Quy cách: 15x15 cm (90-105 viên/m²)

Điện thoại đặt hàng: 0785 783 939  

0979.052.599
GỌI NGAY