Ngói Vảy Cá Tráng Men Bát Tràng

Ngói Vảy Cá Nhỏ Men Đen

Kích thước: 140×140 (mm) Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 80_100 viên/m2 Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0785783939

Ngói Vảy Cá Tráng Men Bát Tràng

Ngói Vảy Cá Nhỏ Men Ghi

Kích thước: 140×140 (mm) Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 80_100 viên/m2 Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0785783939 (Miss: Huyền)

Ngói Vảy Cá Tráng Men Bát Tràng

Ngói Vảy Cá Nhỏ Men Vàng

Kích thước: 140×140 (mm) Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 80_100 viên/m2 Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0785 783 939

Ngói Vảy Cá Tráng Men Bát Tràng

Ngói Vảy Cá Nhỏ Men Xám

Kích thước: 140×140 (mm) Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 80_100 viên/m2 Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0785 783 939

Ngói Vảy Cá Tráng Men Bát Tràng

Ngói Vảy Cá Nhỏ Men Xanh Rêu

Kích thước: 140×140 (mm) Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 80_100 viên/m2 Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0785783939

Ngói Vảy Cá Tráng Men Bát Tràng

Ngói Vảy Cá Nhỏ Tráng Men Bát Tràng

Kích thước: 140×140 (mm) Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 80_100 viên/m2 Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0785783939

Ngói Vảy Cá Tráng Men Bát Tràng

Vảy cá nhỏ men đỏ đô

Kích thước: 140x140mm Trọng lượng: 0.4kg Số lượng: 80 -110 viên/m² Liên hệ : 0785 783 939

Ngói Vảy Cá Tráng Men Bát Tràng

Vảy cá nhỏ men ghi khô

Kích thước: 140x140mm Trọng lượng: 0.4kg Số lượng: 80 -110 viên/m² Liên hệ : 0785 783 939

Ngói Vảy Cá Tráng Men Bát Tràng

Vảy cá nhỏ men socola

Kích thước: 140x140mm Trọng lượng: 0.4kg Số lượng: 80 -110 viên/m² Liên hệ : 0785 783 939

Ngói Vảy Cá Tráng Men Bát Tràng

Vảy cá nhỏ men vàng đồng

Kích thước: 140x140mm Trọng lượng: 0.4kg Số lượng: 80 -110 viên/m² Liên hệ : 0785 783 939

Ngói Vảy Cá Tráng Men Bát Tràng

Vảy cá nhỏ men xanh cô ban

Kích thước: 140x140mm Trọng lượng: 0.4kg Số lượng: 80 -110 viên/m² Liên hệ : 0785 783 939

Ngói Vảy Cá Tráng Men Bát Tràng

Vảy cá nhỏ tráng men xanh đồng

Kích thước: 140x140mm Trọng lượng: 0.4kg Số lượng: 80 -110 viên/m² Liên hệ : 0785 783 939

0979.052.599
GỌI NGAY