Gạch Xây

Gạch 4 Lỗ 18

Mã số: G02 Kích thước: 180x80x80 (mm) Trọng lượng : 1,2 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 60 viên Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Gạch Xây

Gạch 4 Lỗ 19

Mã số: G01 Kích thước: 190 x 90 x 90 (mm) Trọng lượng : 1,35 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 50 viên Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Gạch Trang Trí, Gạch Thông Gió

Gạch Bánh Ú

Mã số: T09 Kích thước: 200x200x60 (mm) Trọng lượng : 2,6 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 25 viên Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Gạch Trang Trí, Gạch Thông Gió

Gạch Bánh Ú Cắt Góc

Mã số: T09.1 Kích thước: 200x200x60 (mm) Trọng lượng : 2 kg/viên Xuất xứ : VIỆT NAM Số viên /m2 : 25 Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Gạch Trang Trí, Gạch Thông Gió

Gạch Bông Vuông 18

Mã số: T34 Kích thước: 180x180x60 (mm) Trọng lượng : 1,5 kg/viên Xuất xứ : VIỆT NAM Số viên /m2 : 31 Giá bán : Call

Gạch Trang Trí, Gạch Thông Gió

Gạch Bông Vuông 20

Mã số: T08 Kích thước: 200x200x60 (mm) Trọng lượng : 2,1 kg/viên Xuất xứ : VIỆT NAM Số viên /m2 : 25 Giá bán : Call

Gạch Trang Trí, Gạch Thông Gió

Gạch Cẩn Dày

Mã số: T10 Kích thước: 200x50x19 (mm) Trọng lượng : 0,3 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 100 viên Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Gạch Trang Trí, Gạch Thông Gió

Gạch Cẩn Mỏng

Mã số: T11 Kích thước: 200x50x11 (mm) Trọng lượng : 0,2 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 100 viên Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Gạch Trang Trí, Gạch Thông Gió

Gạch Cánh Bướm

Mã số: T03 Kích thước: 250x140x60 (mm) Trọng lượng : 3,5 kg/viên , 1,5 kg/viên Xuất xứ : VIỆT NAM Số viên /m2 : 29 Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Gạch Trang Trí, Gạch Thông Gió

Gạch Cánh Quạt

Mã số: T06 Kích thước: 200x200x60 (mm) Trọng lượng : 2,2 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 25 Giá bán : Call

Gạch Trang Trí, Gạch Thông Gió

Gạch Chữ Thập

Mã số: T15 Kích thước: 200x200x60 (mm) Trọng lượng : 2,2 kg/viên Số viên /m2 : 25 Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Gạch Lát

Gạch Chữ U

Mã số: L10 Kích thước: 200x200x75 (mm) Trọng lượng : 2,3 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 25 viên Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Gạch Trang Trí, Gạch Thông Gió

Gạch Chữ Vạn

Mã số: T14 Kích thước: 200x200x60 (mm) Trọng lượng : 2 kg/viên Số viên /m2 : 25 Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Gạch Xây

Gạch Đinh 18

Mã số: G04 Kích thước: 180x80x40 (mm) Trọng lượng : 1.05 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 120 viên Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Gạch Xây

Gạch Đinh 19

Mã số: G03 Kích thước: 190 x 90 x 45 (mm) Trọng lượng : 1,35 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 100 viên Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Gạch Trang Trí, Gạch Thông Gió

Gạch Đồng Tiền

Mã số: T02 Kích thước: 200x200x60 (mm) Trọng lượng : 2,3 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 25 viên Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Gạch Trang Trí, Gạch Thông Gió

Gạch Elip

Mã số: T32 Kích thước: 200x200x60 (mm) Trọng lượng : 2,2 kg/viên Xuất xứ : VIỆT NAM Số viên /m2 : 25 Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Gạch Trang Trí, Gạch Thông Gió

Gạch Hạ Uy Di

Mã số: T01 Kích thước: 200x200x60 (mm) Trọng lượng : 2,2 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 25 viên Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Gạch Trang Trí, Gạch Thông Gió

Gạch Hoa Chanh

Mã số: T33 Kích thước: 200x200x60 (mm) Trọng lượng : 2,4 kg/viên Xuất xứ : VIỆT NAM Số viên /m2 : 25 Giá bán : Call

Gạch Trang Trí, Gạch Thông Gió

Gạch Hoa Mai

Mã số: T04 Kích thước: 200x200x60 (mm) Trọng lượng : 2,3 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 25 viên Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Gạch Trang Trí, Gạch Thông Gió

Gạch Hoa Phượng

Mã số: T05 Kích thước: 200x200x60 (mm) Trọng lượng : 2,3 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 25 viên Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Gạch Xây

Gạch Hourdis

Mã số: G11 Kích thước: 400x250x150 (mm) Trọng lượng : Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 10 viên Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Gạch Trang Trí, Gạch Thông Gió

Gạch Lục Kiết

Mã số: T35 Kích thước: 200x200x60 (mm) Trọng lượng : 2,2 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 25 Giá bán : Call

Gạch Trang Trí, Gạch Thông Gió

Gạch QH

Mã số: T22 Kích thước: 200x200x60 (mm) Trọng lượng : 2,2 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 25 Giá bán : Call

Gạch Trang Trí, Gạch Thông Gió

Gạch Tám Góc

Mã số: T07 Kích thước: 170x170x60 (mm) Trọng lượng : 1 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 35 Giá bán : Call

Mã số: L06 Kích thước: 200x200x20 (mm) Trọng lượng : 1,5 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 25 viên Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Mã số: L12 Kích thước: 200x200x20 (mm) Trọng lượng : 1,5 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 25 viên Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Mã số: L02 Kích thước: 300x300x25 (mm) Trọng lượng : 3,4 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 11 viên Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Mã số: L043 Kích thước: 300x300x20 (mm) Trọng lượng : 3,5 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 11 viên Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Gạch Lát

Gạch Tàu 30 Nút

Mã số: L044 Kích thước: 300x300x20 (mm) Trọng lượng : 3,5 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 11 viên Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Mã số: L04 Kích thước: 300x300x20 (mm) Trọng lượng : 3,5 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 11 viên Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Mã số: L03 Kích thước: 300x340x25 (mm) Trọng lượng : 4,3 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 3 viên/m dài Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Mã số: L14 Kích thước: 200x200x20 (mm) Trọng lượng : 1,5 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 25 viên Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Gạch Trang Trí, Gạch Thông Gió

Gạch Thần Tài

Mã số: T31 Kích thước: 200x200x60 (mm) Trọng lượng : 2,7 kg/viên Số viên /m2 : 25 Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Gạch Trang Trí, Gạch Thông Gió

Gạch Tứ Diệp

Mã số: T21 Kích thước: 200x200x60 (mm) Trọng lượng : 2,3 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 25 viên Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Gạch Trang Trí, Gạch Thông Gió

Gạch W

Mã số: T36 Kích thước: 300x200x100 (mm) Trọng lượng : 3,8 kg/viên Xuất xứ : VIỆT NAM Số viên /m2 : 17 Giá bán : Call

Ngói Lợp

Ngói 10

Mã số: N10.2 Kích thước: 435x324x12.5 (mm) Trọng lượng : 4 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 10 viên Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Ngói Tráng Men Engobe

Ngói 10 Engobe Đen

Mã số: N10.2 GT.499 Kích thước: 435x324x12.5 (mm) Trọng lượng : 4 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 10 viên Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Ngói Tráng Men Engobe

Ngói 10 Engobe Đỏ

Mã số: N10.2 BM.613 Kích thước: 435x324x12.5 (mm) Trọng lượng : 4 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 10 viên Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Ngói Tráng Men Engobe

Ngói 10 Engobe Ghi

Mã số: N10.2 GT.501 Kích thước: 435x324x12.5 (mm) Trọng lượng : 4 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 10 viên Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Ngói Lợp

Ngói 20

Mã số: N02 Kích thước: 360x230x12 (mm) Trọng lượng : 2,6 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 20 viên Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Ngói Tráng Men Engobe

Ngói 20 Engobe Đỏ

Mã số: N02-E613-1M Kích thước: 360x230x12 (mm) Trọng lượng : 2,6 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 20 viên Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Ngói Lợp

Ngói 22

Mã số: N01 Kích thước: 335x214x11 (mm) Trọng lượng : 2 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 22 viên Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Ngói Tráng Men Engobe

Ngói 22 Engobe Đỏ

Mã số: N01- BM.613 Kích thước: 335x214x11 (mm) Trọng lượng : 2 kg/viên Xuất xứ : VIỆT NAM Số viên /m2 : 22 Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Ngói Lợp

Ngói Âm Dương

Mã số: N05 Kích thước: 200x220x11 (mm) Trọng lượng : 1 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 32-45 viên Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Ngói Lợp

Ngói Chạc 3

Mã số: N03.01 Kích thước: 308x381x15 (mm) Trọng lượng : 3,8 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Ngói Lợp

Ngói Chạc 4

Mã số: N03.04 Kích thước: 434x434x15 (mm) Trọng lượng : 5,4 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Ngói Lợp

Ngói Chữ Thọ

Mã số: N13 Kích thước: 190x150x12 (mm) Trọng lượng : 0,7 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 35 viên Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Ngói Lợp

Ngói Đầu Hồi

Mã số: N03.5 Kích thước: 175x225x14 (mm) Trọng lượng : 2,1 kg/viên Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Ngói Lợp

Ngói Liệt

Mã số: N12 Kích thước: 180X140X8 (mm) Trọng lượng : 0,4 kg/viên Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Ngói Lợp

Ngói Mũi Hài 120

Mã số: N09. 1 Kích thước: 140x140x10 (mm) Trọng lượng : 0,35 kg/viên Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Ngói Tráng Men Engobe

Ngói Mũi Hài 120 Engobe Đen

Mã số: N09.1-GT499 Kích thước: 140x140x10 (mm) Trọng lượng : 0,35 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 120 viên/m2 Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Ngói Tráng Men Engobe

Ngói Mũi Hài 120 Engobe Đỏ

Mã số: N09.1-BM.613 Kích thước: 140x140x10 (mm) Trọng lượng : 0,35 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 120 viên/m2 Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Ngói Tráng Men Engobe

Ngói Mũi Hài 120 Engobe Ghi

Mã số: N09.1-GT.501 Kích thước: 140x140x10 (mm) Trọng lượng : 0,35 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 120 viên/m2 Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Ngói Lợp

Ngói Mũi Hài 50

Mã số: N09.3 Kích thước: 270x200x16 (mm) Trọng lượng : 1,6 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 40-50 viên Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Ngói Lợp

Ngói Mũi Hài 65

Mã số: N09.2 Kích thước: 265x160x12,5 (mm) Trọng lượng : 1,1 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 55-65 viên Giá bán : Call

Ngói Lợp

Ngói Nóc

Mã số: N03 Kích thước: 386x236/193x15 (mm) Trọng lượng : 2,5 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 3 viên/m dài Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Ngói Lợp

Ngói Nóc 2 Đầu

Mã số: N03.02 Kích thước: 380x193x15 (mm) Trọng lượng : 2,5 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Ngói Lợp

Ngói Nóc Cuối

Mã số: N03.03 Kích thước: 385x193x15 (mm) Trọng lượng : 2,5 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Ngói Lợp

Ngói Nóc Tiểu

Mã số: N11 Kích thước: 200x117/99x11 (mm) Trọng lượng : 0,6 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 5 viên/m dài Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Ngói Lợp

Ngói Tiểu

Mã số: N04 Kích thước: 180x90/63x8 (mm) Trọng lượng : 0,4 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 32-36 viên Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Ngói Lợp

Ngói Vảy Cá

Mã số: N07 Kích thước: 265x160x12,5 (mm) Trọng lượng : 1,1 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 55-65 viên Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Ngói Tráng Men Engobe

Ngói Vảy Cá Engobe Đen

Mã số: N07-GT.499 Kích thước: 265x160x12,5 (mm) Trọng lượng : 1,1 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 65 viên/m2 Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Ngói Tráng Men Engobe

Ngói Vảy Cá Engobe Đỏ

Mã số: N07-BM.613 Kích thước: 265x160x12,5 (mm) Trọng lượng : 1,1 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 65 viên/m2 Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Ngói Tráng Men Engobe

Ngói Vảy Cá Engobe Ghi

Mã số: N07-GT501 Kích thước: 265x160x12,5 (mm) Trọng lượng : 1,1 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 65 viên/m2 Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Ngói Tráng Men Engobe

Ngói Vảy Cá Engobe Xanh Coban

Mã số: N07-FR126 Kích thước: 265x160x12,5 (mm) Trọng lượng : 1,1 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 65 Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Mã số: N07.1 Kích thước: 265x160x12,5 (mm) Trọng lượng : 1,1 kg/viên Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 55-65 viên Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

Mã số: N041-N051 Kích thước: Trọng lượng : Xuất xứ : Việt Nam Số viên /m2 : 5 bộ/m dài Giá bán : Call HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0979 052 599 0909 042 483

0979.052.599
GỌI NGAY